Na?e slu?by

    Platformy & systémová ?e?ení

    Vytvá?íme platformy a individualizovaná ?e?ení propojováním heterogenních softwarovych systém? do jednoho funk?ního celku. Jsme odborníci na komplexní ?kálovatelná ?e?ení i celé ekosystémy.

    Zjistit více

    SAP

    Zavádíme vlajkovou lo? mezi podnikovymi informa?ními systémy SAP S/4HANA ve spole?nostech r?znych velikostí.

    Zjistit více

    Digitální technická mapa

    Budujeme procesně orientovany informa?ní systém pro geografická data digitální technické mapy – ISTEM.

    Zjistit více

    Datová analytika

    Navrhujeme datové strategie, architekturu datovych sklad?, podnikové sklady na vlastní platformě Ness BI Factory, zabyváme se pokro?ilou analytikou, vytvá?íme p?ehledné reporty a dashboardy.

    Zjistit více

    Vyvoj na míru

    Vyvíjíme aplikace a rozhraní dle individuálních po?adavk? na jejich funk?nost a s ohledem na specifické obchodní procesy firem.

    Zjistit více

    Provoz & údr?ba aplikací

    Racionalizujeme aplika?ní portfolio, modernizujeme star?í aplikace, pomáháme p?i vyběru architektury a transformace API. Integrujeme podnikové platformy a konsolidujeme firemní data.

    Zjistit více

    P?idej se k nám

    • Skvělí kolegové
    • Rozvoj a vzdělávání
    • Nové p?íle?itosti ka?dy den

     

    ?ikovné kolegy hledáme neustále

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.