Novinky

    ?ty?denní pracovní tyden? Ale kdo to zaplatí?

    Kolega Ivo Procházka, SAP Sales Manager, p?ijal pozvání na rozhovor do oRobotice a rozpovídal se...

    Big Data: p?edpovědi pro rok 2021

    Zatímco rok 2020 byl vyzvou pro mnohá odvětví, technologicky pr?mysl zaznamenal mnoho pohyb?...

    Inovativní workflow v Heineken Slovensko

    Spole?nost Heineken Slovensko podporuje proces digitální transformace nap?íklad roz?i?ováním...

    Jak vyu?ít trendy v oblasti velkych dat?

    P?iná?íme ná? pohled na dal?í vyvoj v oblasti velkych dat a analytiky a na faktory, které...

    Co o?ekávat od AI a strojového u?ení v roce 2020?

    Rok 2019 bude v softwarovém světě vzpomínán jako rok, kdy se kontejnerizace, cloudové nativní...

    Ness Digital Engineering získal spole?nost CassaCloud

    Praha – 8. ledna 2020?– Spole?nost?Ness Digital Engineering, poskytovatel slu?eb v oblasti digitální...

    Lineage metadata: Nástroj pro správu kvality dat

    Nejlep?ím zp?sobem pro dosa?ení kvality dat je kombinace nebo prolnutí následujících t?í technik:...

    O datové analytice a jejích trendech

    Tomá? Mu?ík, ná? Delivery ?éf, v rozhovoru prozrazuje, pro? je u?ite?né se datové analytice...

    Jak na pr?myslovy internet věcí?

    Jak lze prakticky vyu?ít pr?myslovy internet věcí a co byste měli zvá?it, ne? se pro implementaci...

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.