Odborné ?lánky a studie
    14 results

    7 tip?, jak najít správného Salesforce partnera

    Pokud jste si vybrali Salesforce jako nejlep?í CRM ?e?ení pro va?i organizaci, je dal?ím logickym...

    Jak vyu?ít trendy v oblasti velkych dat?

    P?iná?íme ná? pohled na dal?í vyvoj v oblasti velkych dat a analytiky a na faktory, které...

    Co o?ekávat od AI a strojového u?ení v roce 2020?

    Rok 2019 bude v softwarovém světě vzpomínán jako rok, kdy se kontejnerizace, cloudové nativní...

    Lineage metadata: Nástroj pro správu kvality dat

    Nejlep?ím zp?sobem pro dosa?ení kvality dat je kombinace nebo prolnutí následujících t?í technik:...

    O datové analytice a jejích trendech

    Tomá? Mu?ík, ná? Delivery ?éf, v rozhovoru prozrazuje, pro? je u?ite?né se datové analytice...

    Jak na pr?myslovy internet věcí?

    Jak lze prakticky vyu?ít pr?myslovy internet věcí a co byste měli zvá?it, ne? se pro implementaci...
    Inovace Blog

    Souboje v rámci modernizace a vysvětlitelná umělá inteligence

    Pro? pot?ebujeme, aby byla umělá inteligence vysvětlitelná? A na jaké spory se p?ipravit v rámci...

    Inovativní my?lení je pohonem novych model? dopravy

    Automobilové zna?ky, které u? nyní investují do pokro?ilych technologií a dodají zákazník?m...

    FaceApp a stav strojového u?ení

    Stáhli jste si FaceApp? Víte, na jakém principu funguje? O strojovém u?ení i riziku vyměny soukromí...
    14 results

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.