Za na?imi úspěchy stojí na?i lidé
    Za na?imi úspěchy stojí na?i lidé
    ?ikovné kolegy hledáme neustále.
    P?idej se k nám!

    Kdy? Tě práce baví

    Práce v Nessu je vyborné místo kde za?ít kariéru. Nejen?e se dostanete na zajímavé projekty k r?znorodym zákazník?m, ale hlavně, pracujete v kolektivu odborník? od kterych se máte v?dy co u?it. U? i z pozice junior analytika vidím, ?e moje práce má smysl a moje návrhy se stávají sou?ástí vysledného ?e?ení.

    PAVEL VRáNEK
    Junior Solution Analyst

    Ness pro mě není jen prací, velkou hodnotu vidím v tom, ?e jsem sou?ástí kolektivu, ktery ?chce“. I kdy? toho máme hodně, vycházíme si vzájemně vst?íc. Moji kolegové jsou r?znorodí a ka?dy z nich mě nějak obohacuje a já doufám, ?e jim to aspoň tro?ku vracím zpátky.

    MARTIN CIESLAR
    Senior Developer

    Díky projekt?m pro velké zákazníky, kde jsem měl mo?nost p?ímo ovlivnit návrh ?e?ení a podobu samotné aplikace, se ze mě stal, troufnu si ?íci, opravdovy odborník. Nau?il jsme se skvěle komunikovat se zákazníky, naslouchat jim. Není to jen o úrovni programování, ale taky o osobnostních dovednostech.

    JI?í KALUS
    Application SW Engineer

    2600

    projekt?

    máme úspě?ně za sebou

    3

    kancelá?e

    v ?R a dal?ích 17 ve světě

    6

    let

    s námi Nessáci pr?měrně z?stávají

    400

    koleg?

    se na Tebe v ?R a SR u? tě?í

    2600

    projekt?

    máme úspě?ně za sebou

    3

    kancelá?e

    v ?R a dal?ích 17 ve světě

    6

    let

    s námi Nessáci pr?měrně z?stávají

    400

    koleg?

    se na Tebe v ?R a SR u? tě?í

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.