Tou?í va?i zaměstnanci po p?ehledněj?ím intranetu? A zákazníci zase po snadno ovladatelném portálu? Spole?ně vymyslíme to nejlep?í ?e?ení pro komunikaci s klienty. V Ness pou?íváme více technologií, se kterymi pracujeme, nebo nově p?icházíme také s Ness agile portálem. Máme zku?enosti s privátním, ve?ejnym i hybridním cloudem.

    Co umíme?

    • Dodáváme portály, korporátní weby, intranety, e-shopy
    • Sbíráme data, personalizujeme, umíme zacílit na va?e zákazníky
    • Zajistíme velmi zajímavy UX design
    • Zmodernizujeme va?e legacy aplikace tak, aby byly cloud-ready

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.