Zavádíme vlajkovou lo? mezi podnikovymi informa?ními systémy SAP S/4HANA ve spole?nostech r?znych velikostí.

    Doká?eme Vám, ?e platforma SAP není ani velká ani drahá, jak se mezi podniky v ?eské republice traduje. Doká?eme Vám, ?e i pro st?edně velky podnik s obratem kolem 1 mld K? bude SAP S/4HANA obrovskym p?ínosem.

    Podnikovy informa?ní systém SAP S/4HANA navíc Ness doplňuje o kompletní sadu integra?ních slu?eb.

    Vyroba v PEO Operations

    V tomto p?íspěvku se budeme blí?e věnovat modulu PEO (Extended Production Engineering and Operations), ?ást Operations.

    Ivona Berková
    Experinced SAP Consultant
    ?Hlavně aby to moc nestálo“

    A? p?ehnané obavy z velkych náklad? na modernizaci podnikového IS provází za?átek snad ka?dé úvodní sch?zky s vyrobními podniky.

    Ivo Procházka
    Senior Local Sales Representative
    Co se skryvá pod S/4 HANA?

    Ná? tym vyvojá?? je p?ipraven
    SAP S/4HANA plně uzp?sobit
    konkrétním pot?ebám va?eho podnikového informa?ního systému. 

    Ivo Procházka
    Senior Local Sales Representative
    Technická p?íprava vyroby

    V tomto p?íspěvku se budeme blí?e věnovat modulu PEO (Extended Production Engineering and Operations), ?ást Engineering.

    Ivona Berková
    Experinced SAP Consultant
    ?ty?denní pracovní tyden?

    Ale kdo to zaplatí?
    Rozhovor pro televizi Seznam nejen na téma digitalizace a automatizace vyrobních podnik?. 

    Ivo Procházka
    Senior Local Sales Representative
    Jak vybrat novy ERP

    Deset doporu?ení získanych na základě zku?eností s modernizací podnikovych informa?ních systém?, p?evá?ně vyrobních a logistickych firmem. 

    Ivo Procházka
    Senior Local Sales Representative
    Vyvoj vyrobku v ECTR

    V tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k vyrobku“ a budeme se blí?e věnovat modulu ECTR (Engineering Control Center).

    Ivona Berková
    Experinced SAP Consultant
    Komplexní podpora vyroby

    Podívejte se jak vy?e?it zpracování zakázky od konstrukce p?es technickou p?ípravu vyroby a? po plánování
    v krátkém video spotu.

    Ivona Berková
    Experinced SAP Consultant
    Od modelu k vyrobku

    V tomto p?íspěvku vám p?edstavíme
    t?i nové moduly, které p?iná?ejí roz?í?ené funkce do procesu vyvoje
    a vyroby produktu.

    Ivona Berková
    Experinced SAP Consultant

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.