Pokud máte specifické pot?eby a standardní aplikace nevyhovují va?im pot?ebám, jste tu správně. Ka?dy zákazník je unikátní a pot?ebuje v některych p?ípadech speciální ?e?ení. V Nessu vyvíjíme aplikace a rozhraní dle individuálních po?adavk? s ohledem na specifické obchodní procesy firem. Nebojíme se ale ani za?ít na zelené louce.

    Co umíme?

    • Vyvoj aplikací a platforem
    • Navrhujeme front-end, architekturu stabilního ?e?ení, integraci a rychly back-end
    • Pokra?ujeme tam, kde se to nepovedlo jinym
    • Aplikace vyvíjíme i provozujeme a zdokonalujeme

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.