Globální zku?enosti a lokální p?sobení

    Na?e inova?ní centra a tymy jsou soust?eděné po celém světě v regionech tradi?ně známych podporou technologií. Spolupracujeme mezi sebou, sdílíme znalosti a osvěd?ené postupy a pracujeme na inovacích jako jeden úzce propojeny tym bez geografickych hranic.

    V regionu st?ední a vychodní Evropy máme kolem 1 500 zaměstnanc?, co? nás ?adí mezi největ?í technologické spole?nosti.

    mobile-map

    Kde se s námi potkáte - ?eská republika

    Praha
    Ness Czech?s.r.o.
    V?Parku?2335/20
    148 00 Praha
    ?eská republika
    Ostrava
    Ness Czech?s.r.o
    28. ?íjna 3348/65
    702 00 Ostrava
    ?eská republika
    Brno
    Ness Czech?s.r.o
    Vídeňská 101/119
    619 00 Brno
    ?eská republika
    +420 244 026 400

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.