• Dom? P?ehled ?lánk? a novinek
    P?ehled ?lánk? a novinek
    Téma Zav?ít Vy?istit
    Zobrazit
    Formats Zav?ít Vy?istit
    Téma Zav?ít Vy?istit
    Zobrazit
    Typ Zav?ít
    Blog

    Vyroba v PEO Operations v SAP S/4HANA

    V?tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k?vyrobku“, ?Vyvoj vyrobku“ a ?Technická...
    Blog

    ?Hlavně aby to moc nestálo“ by nemělo byt to nejd?le?itěj?í

    A? p?ehnané obavy z velkych náklad? na modernizaci podnikového informa?ního systému provází...
    Blog

    Konference DTM krá?í do finále – s ISTEM budete p?ipraveni

    Ness ve spolupráci se spole?ností Hexagon uspo?ádal dne 8. 4. v po?adí ji? 3. webiná? k vyznamnému...
    Agilní & DevOps & in?enyrské procesy

    Inovativní workflow v Heineken Slovensko

    Spole?nost Heineken Slovensko podporuje proces digitální transformace nap?íklad roz?i?ováním...

    Zveme vás na IDC Summit 2019

    25. dubna proběhne v Praze IDC Summit, tradi?ní setkání vrcholovych mana?er?, technologickych...
    Automatizace (proces?) Zobrazit v?e

    Vyroba v PEO Operations v SAP S/4HANA

    V?tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k?vyrobku“, ?Vyvoj vyrobku“ a ?Technická...

    ?Hlavně aby to moc nestálo“ by nemělo byt to nejd?le?itěj?í

    A? p?ehnané obavy z velkych náklad? na modernizaci podnikového informa?ního systému provází...

    Technická p?íprava vyroby v PEO Engineering v SAP S/4HANA

    V?tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k?vyrobku“ a ?Vyvoj vyrobku“ a budeme...
    Automobilovy pr?mysl

    Inovativní my?lení je pohonem novych model? dopravy

    Automobilové zna?ky, které u? nyní investují do pokro?ilych technologií a dodají zákazník?m...
    Automobilovy pr?mysl Tiskové zprávy

    Ness Digital Engineering je novym partnerem pro digitalizaci vyroby ve spole?nosti Wikov Industry

    Praha, 13. srpna 2019:?Spole?nost Ness Digital Engineering, globální poskytovatel komplexních ?e?ení...
    Big Data & analytika Zobrazit v?e

    Konference DTM krá?í do finále – s ISTEM budete p?ipraveni

    Ness ve spolupráci se spole?ností Hexagon uspo?ádal dne 8. 4. v po?adí ji? 3. webiná? k vyznamnému...

    Big Data: p?edpovědi pro rok 2021

    Zatímco rok 2020 byl vyzvou pro mnohá odvětví, technologicky pr?mysl zaznamenal mnoho pohyb?...

    úspě?né pokra?ování p?íprav projektu pro Digitální Technické Mapy

    Minuly tyden úspě?ně proběhl webiná? s názvem ??ádná retro DTM, ale opravdové digitální...
    Cestování & doprava

    Inovativní my?lení je pohonem novych model? dopravy

    Automobilové zna?ky, které u? nyní investují do pokro?ilych technologií a dodají zákazník?m...
    Cestování & doprava Tiskové zprávy

    Ness Digital Engineering je novym partnerem pro digitalizaci vyroby ve spole?nosti Wikov Industry

    Praha, 13. srpna 2019:?Spole?nost Ness Digital Engineering, globální poskytovatel komplexních ?e?ení...
    Chytrá mobilita Zobrazit v?e

    Co o?ekávat od AI a strojového u?ení v roce 2020?

    Rok 2019 bude v softwarovém světě vzpomínán jako rok, kdy se kontejnerizace, cloudové nativní...

    Inovativní my?lení je pohonem novych model? dopravy

    Automobilové zna?ky, které u? nyní investují do pokro?ilych technologií a dodají zákazník?m...

    IoT umo?ňuje novou vlnu digitální transformace

    Omnichannel IoT revoluce p?ichází a p?iná?í s sebou proaktivní, prediktivní a personalizované...
    Chytré bydlení

    Co o?ekávat od AI a strojového u?ení v roce 2020?

    Rok 2019 bude v softwarovém světě vzpomínán jako rok, kdy se kontejnerizace, cloudové nativní...

    IoT umo?ňuje novou vlnu digitální transformace

    Omnichannel IoT revoluce p?ichází a p?iná?í s sebou proaktivní, prediktivní a personalizované...
    Chytré stroje Zobrazit v?e

    SAP pro inteligentní vyrobu

    Vyrobní podniky se ?asto potykají s vysokymi provozními náklady a nízkou produktivitou práce....

    IoT umo?ňuje novou vlnu digitální transformace

    Omnichannel IoT revoluce p?ichází a p?iná?í s sebou proaktivní, prediktivní a personalizované...

    Jak zvládnout digitální ot?esy

    O tom, jak úspě?ně vést podnikání a z?stat konkurenceschopny v době digitální transformace....
    Chytry obchod Zobrazit v?e

    Co o?ekávat od AI a strojového u?ení v roce 2020?

    Rok 2019 bude v softwarovém světě vzpomínán jako rok, kdy se kontejnerizace, cloudové nativní...

    IoT umo?ňuje novou vlnu digitální transformace

    Omnichannel IoT revoluce p?ichází a p?iná?í s sebou proaktivní, prediktivní a personalizované...

    Jak zvládnout digitální ot?esy

    O tom, jak úspě?ně vést podnikání a z?stat konkurenceschopny v době digitální transformace....
    Cloudové a platformové in?enyrství Zobrazit v?e

    7 tip?, jak najít správného Salesforce partnera

    Pokud jste si vybrali Salesforce jako nejlep?í CRM ?e?ení pro va?i organizaci, je dal?ím logickym...

    Ness Digital Engineering získal spole?nost CassaCloud

    Praha – 8. ledna 2020?– Spole?nost?Ness Digital Engineering, poskytovatel slu?eb v oblasti digitální...

    Ness Digital Engineering získal spole?nost Sovereign CRM

    Praha, 20. ?ervna 2019:?Ness Digital Engineering, portfoliová spole?nost skupiny The Rohatyn Group...
    Digitální transformace Zobrazit v?e

    Vyroba v PEO Operations v SAP S/4HANA

    V?tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k?vyrobku“, ?Vyvoj vyrobku“ a ?Technická...

    ?Hlavně aby to moc nestálo“ by nemělo byt to nejd?le?itěj?í

    A? p?ehnané obavy z velkych náklad? na modernizaci podnikového informa?ního systému provází...

    Konference DTM krá?í do finále – s ISTEM budete p?ipraveni

    Ness ve spolupráci se spole?ností Hexagon uspo?ádal dne 8. 4. v po?adí ji? 3. webiná? k vyznamnému...
    Dodavatelé softwaru & pokro?ilé technologie

    Ness Digital Engineering je novym partnerem pro digitalizaci vyroby ve spole?nosti Wikov Industry

    Praha, 13. srpna 2019:?Spole?nost Ness Digital Engineering, globální poskytovatel komplexních ?e?ení...
    Energie a p?írodní zdroje

    Ness Digital Engineering je novym partnerem pro digitalizaci vyroby ve spole?nosti Wikov Industry

    Praha, 13. srpna 2019:?Spole?nost Ness Digital Engineering, globální poskytovatel komplexních ?e?ení...

    Systém pro vy?azování jadernych elektráren v Manchesteru

    Zú?astnili jsme se odborné konference Nuclear Decommissioning Conference Europe v Manchesteru a p?edstavili...
    Finan?ní slu?by

    O datové analytice a jejích trendech

    Tomá? Mu?ík, ná? Delivery ?éf, v rozhovoru prozrazuje, pro? je u?ite?né se datové analytice...

    Nekon?ící transformace je p?íle?itost

    Digitalizace, která probíhala ve druhé polovině minulého století, byla poměrně jasná. Z hodinek...
    Inovace Blog

    Zefektivnění ?ízení vyroby se systémem SAP S/4HANA

    V rámci proběhlého webiná?e ?Zefektivnění ?ízení vyroby se systémem SAP S/4HANA“ byli...
    Inovace Blog

    Jak efektivně ?ídit vyrobu se systémem SAP S/4HANA

    Tento tyden na?e spole?nost zrealizovala webiná? pro vyrobní firmy, kde Josef ?umbera s Tomá?em...
    Inovace Blog

    Souboje v rámci modernizace a vysvětlitelná umělá inteligence

    Pro? pot?ebujeme, aby byla umělá inteligence vysvětlitelná? A na jaké spory se p?ipravit v rámci...
    Internet věcí

    Jak na pr?myslovy internet věcí?

    Jak lze prakticky vyu?ít pr?myslovy internet věcí a co byste měli zvá?it, ne? se pro implementaci...

    IoT umo?ňuje novou vlnu digitální transformace

    Omnichannel IoT revoluce p?ichází a p?iná?í s sebou proaktivní, prediktivní a personalizované...
    Maloobchod & spot?ební zbo?í & distribuce

    Jak vybrat novy ERP

    Zkuste se na vyběr nového podnikového informa?ního systému dívat jako p?íle?itost posunout...

    Jak na zaměstnanecky zá?itek?

    Stále ?astěji se setkáváme s pojmem?Employee experience?– zaměstnaneckém zá?itku. Vyznamnou...
    O Nessu Tiskové zprávy

    Shabtai Koren je v ?ele Ness CEE

    Praha – 30. b?ezna 2020?– Novym ?editelem zastoupení Ness Digital Engineering pro st?ední...
    O Nessu Tiskové zprávy

    Ranjit Tinaikar se stal globálním CEO spole?nosti Ness Digital Engineering

    Praha – 5. b?ezna 2020?– Ness Digital Engineering, globální poskytovatel ?e?ení pro...
    O Nessu Blog

    Porosteme v?ude, nejen v Ko?icích

    Vět?í, lep?í a inovativněj?í spole?nost. Taková je vize Paula Lombarda, na?eho globálního...
    Pracovní trendy Zobrazit v?e

    Jak na zaměstnanecky zá?itek?

    Stále ?astěji se setkáváme s pojmem?Employee experience?– zaměstnaneckém zá?itku. Vyznamnou...

    Ohlédnutí za konferencí IDC Summit 2019

    Presti?ní konference věnující se tématu digitální transformace je za námi. Letos jsme byli sou?ástí...

    Nekon?ící transformace je p?íle?itost

    Digitalizace, která probíhala ve druhé polovině minulého století, byla poměrně jasná. Z hodinek...
    Pr?myslová vyroba Zobrazit v?e

    Vyroba v PEO Operations v SAP S/4HANA

    V?tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k?vyrobku“, ?Vyvoj vyrobku“ a ?Technická...

    ?Hlavně aby to moc nestálo“ by nemělo byt to nejd?le?itěj?í

    A? p?ehnané obavy z velkych náklad? na modernizaci podnikového informa?ního systému provází...

    Technická p?íprava vyroby v PEO Engineering v SAP S/4HANA

    V?tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k?vyrobku“ a ?Vyvoj vyrobku“ a budeme...
    Regulatorní technologie

    Systém pro vy?azování jadernych elektráren v Manchesteru

    Zú?astnili jsme se odborné konference Nuclear Decommissioning Conference Europe v Manchesteru a p?edstavili...
    SAP Blog

    Vyroba v PEO Operations v SAP S/4HANA

    V?tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k?vyrobku“, ?Vyvoj vyrobku“ a ?Technická...
    SAP Blog

    ?Hlavně aby to moc nestálo“ by nemělo byt to nejd?le?itěj?í

    A? p?ehnané obavy z velkych náklad? na modernizaci podnikového informa?ního systému provází...
    SAP Blog

    Technická p?íprava vyroby v PEO Engineering v SAP S/4HANA

    V?tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k?vyrobku“ a ?Vyvoj vyrobku“ a budeme...
    Softwarová architektura

    Inovativní workflow v Heineken Slovensko

    Spole?nost Heineken Slovensko podporuje proces digitální transformace nap?íklad roz?i?ováním...
    Spole?enská odpovědnost

    Ness je také rodu ?enského

    Je samoz?ejmé, ?e do správné IT firmy ?eny jednodu?e pat?í. U nás v Nessu je jich více ne?...
    Státní a ve?ejná správa Zobrazit v?e

    Konference DTM krá?í do finále – s ISTEM budete p?ipraveni

    Ness ve spolupráci se spole?ností Hexagon uspo?ádal dne 8. 4. v po?adí ji? 3. webiná? k vyznamnému...

    ICTU eGenerace

    Víte, ?e je Ness ?lenem ICT Unie? ?e Unii neznáte? A u? v?bec netu?íte, ?e jeden z?na?ich...

    úspě?né pokra?ování p?íprav projektu pro Digitální Technické Mapy

    Minuly tyden úspě?ně proběhl webiná? s názvem ??ádná retro DTM, ale opravdové digitální...
    Strojové u?ení (ML) a umělá inteligence (AI) Zobrazit v?e

    Big Data: p?edpovědi pro rok 2021

    Zatímco rok 2020 byl vyzvou pro mnohá odvětví, technologicky pr?mysl zaznamenal mnoho pohyb?...

    Co o?ekávat od AI a strojového u?ení v roce 2020?

    Rok 2019 bude v softwarovém světě vzpomínán jako rok, kdy se kontejnerizace, cloudové nativní...

    O datové analytice a jejích trendech

    Tomá? Mu?ík, ná? Delivery ?éf, v rozhovoru prozrazuje, pro? je u?ite?né se datové analytice...
    Telekomunikace

    Jak na zaměstnanecky zá?itek?

    Stále ?astěji se setkáváme s pojmem?Employee experience?– zaměstnaneckém zá?itku. Vyznamnou...
    Vyvoj a údr?ba aplikací

    Inovativní workflow v Heineken Slovensko

    Spole?nost Heineken Slovensko podporuje proces digitální transformace nap?íklad roz?i?ováním...
    Zákaznická zku?enost Zobrazit v?e

    Inovativní my?lení je pohonem novych model? dopravy

    Automobilové zna?ky, které u? nyní investují do pokro?ilych technologií a dodají zákazník?m...

    FaceApp a stav strojového u?ení

    Stáhli jste si FaceApp? Víte, na jakém principu funguje? O strojovém u?ení i riziku vyměny soukromí...

    Jak na zaměstnanecky zá?itek?

    Stále ?astěji se setkáváme s pojmem?Employee experience?– zaměstnaneckém zá?itku. Vyznamnou...
    Zapojení zákazník? Zobrazit v?e

    úspě?né pokra?ování p?íprav projektu pro Digitální Technické Mapy

    Minuly tyden úspě?ně proběhl webiná? s názvem ??ádná retro DTM, ale opravdové digitální...

    Jak efektivně ?ídit vyrobu se systémem SAP S/4HANA

    Tento tyden na?e spole?nost zrealizovala webiná? pro vyrobní firmy, kde Josef ?umbera s Tomá?em...

    ?ádná retro DTM, ale opravdové digitální dvoj?e

    V útery 23. ?ervna jsme v Konferen?ním centru Green Point ve spolupráci se spole?ností Hexagon...
    ?ivot v Nessu Zobrazit v?e

    Jsem ?ena a chci do IT

    Autentické post?ehy ?en, které jsou dnes na za?átku své kariéry v IT a vět?inu vyzev mají...

    Ness na JavaDays 2018

    Na?i kolegové jsou p?ipraveni podělit se o zákulisní informace z projekt? a nasdílet zku?enosti,...

    O Nessu, holkách a Javě

    P?ed prázdninami na?i javisté spojili své síly s neziskovou spole?ností Czechitas a musíme ?íct,...
    You’ve viewed 21 of 564 items
    Load More

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.