Díky racionálnímu p?ístupu a ?í?i na?ich technologickych partnerství m??eme ka?dému klientovi nabídnout procesně i ekonomicky nejlep?í ?e?ení. U ?ady z nich jsme vlastně konzultanty pro jejich byznys ve spojení s technologiemi.

    Business intelligence ?e?ení datovych sklad? pro banky a leasingové spole?nosti Société Générale v Africe (14 zemí) + group data do/z Pa?í?e

    Regulatorní reporting / automatizované ?e?ení sběru a p?ípravy dat pro reporty regulátorovi bankovního trhu

    Nuclear Decommissioning / unikátní ?e?ení pro vy?azování jadernych elektráren a nakládání s jadernym odpadem

    Procesní a obchodní podpora systém? pro lep?í obsluhu zákazník?

    Systém pro sběr a práci s daty pro pot?eby ?NB

    Systém pro optimalizaci chytré distribu?ní sítě (Smart Grid)

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.