Automobilovy pr?mysl

    Jsme partnerem pro automobilky a dodavatele v oblasti aktivní bezpe?nosti, automatizované jízdy i zábavy z ní. Na?i klienti chtějí digitálně transformovat své podnikání. Navrhujeme, stavíme a integrujeme digitální platformy a podnikové softwary, které spole?nostem umo?ňují propojit se se svymi zákazníky a reagovat na jejich pot?eby.

    Show
    Formats Close Clear
    Formats Close Clear

    Inovativní my?lení je pohonem novych model? dopravy

    Automobilové zna?ky, které u? nyní investují do pokro?ilych technologií a dodají zákazník?m...
    Automobilovy pr?mysl Tiskové zprávy

    Ness Digital Engineering je novym partnerem pro digitalizaci vyroby ve spole?nosti Wikov Industry

    Praha, 13. srpna 2019:?Spole?nost Ness Digital Engineering, globální poskytovatel komplexních ?e?ení...
    You’ve viewed 2 of 2 items

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.