Digitální transformace
    Show
    Formats Close Clear
    Formats Close Clear

    Vyroba v PEO Operations v SAP S/4HANA

    V?tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k?vyrobku“, ?Vyvoj vyrobku“ a ?Technická...

    ?Hlavně aby to moc nestálo“ by nemělo byt to nejd?le?itěj?í

    A? p?ehnané obavy z velkych náklad? na modernizaci podnikového informa?ního systému provází...

    Konference DTM krá?í do finále – s ISTEM budete p?ipraveni

    Ness ve spolupráci se spole?ností Hexagon uspo?ádal dne 8. 4. v po?adí ji? 3. webiná? k vyznamnému...

    Technická p?íprava vyroby v PEO Engineering v SAP S/4HANA

    V?tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k?vyrobku“ a ?Vyvoj vyrobku“ a budeme...

    ?ty?denní pracovní tyden? Ale kdo to zaplatí?

    Kolega Ivo Procházka, SAP Sales Manager, p?ijal pozvání na rozhovor do oRobotice a rozpovídal se...

    Jak vybrat novy ERP

    Zkuste se na vyběr nového podnikového informa?ního systému dívat jako p?íle?itost posunout...

    Co se skryvá pod ozna?ením S/4HANA?

    HANA?odkazuje na novou tzv. ?in-memory“ databázi, kterou SAP uvedlo na trh kolem roku 2010.?Databáze...

    Vyvoj vyrobku v ECTR v SAP S/4HANA

    V tomto p?íspěvku navazujeme na blog ?Od modelu k vyrobku“ a budeme se blí?e věnovat modulu...

    Big Data: p?edpovědi pro rok 2021

    Zatímco rok 2020 byl vyzvou pro mnohá odvětví, technologicky pr?mysl zaznamenal mnoho pohyb?...
    You’ve viewed 9 of 30 items
    Load More

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.