Energie a p?írodní zdroje

    Na?e slu?by vyu?ívají největ?í vyrobci a distributo?i elekt?iny, plynu, tepla a vody. Vytvá?íme ?e?ení pro chytré distribu?ní sítě a zvy?ujeme jejich efektivitu.

    Vyrobu elektrické energie doprovázejí ?etné změny, a na ty je t?eba neustále reagovat. V Nessu jsme vytvo?ili kompeten?ní centrum pro Smart Grid – platformu, která s tím pom??e a ochrání sítě p?ed poruchami ?i vypadky.

    Show
    Formats Close Clear
    Formats Close Clear

    Ness Digital Engineering je novym partnerem pro digitalizaci vyroby ve spole?nosti Wikov Industry

    Praha, 13. srpna 2019:?Spole?nost Ness Digital Engineering, globální poskytovatel komplexních ?e?ení...

    Systém pro vy?azování jadernych elektráren v Manchesteru

    Zú?astnili jsme se odborné konference Nuclear Decommissioning Conference Europe v Manchesteru a p?edstavili...
    You’ve viewed 2 of 2 items

    Kontaktujte nás

    Pomáháme spole?nostem a organizacím identifikovat p?íle?itosti, kdy technologie uvolňují potenciál dělat věci jednodu?eji a efektivněji. Propojujeme interní procesy a systémy s klientskymi digitálními produkty a slu?bami.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.