Média a zábava

    Mediálním, zábavním a vydavatelskym spole?nostem nabízíme jedine?nou kombinaci odbornych znalostí v oblasti designu moderních zákaznickych zá?itk? a hloubkové analyzy dat, co? umo?ňuje vytvá?et vy??í hodnotu a poutavé zákaznické zku?enosti.

    Pomáháme proto modernizovat platformy na?ich klient?, aby se jim zákazníci neustále vraceli. Jedním z na?ich velkych projekt? je nap?íklad digitalizace archivu a programovych fond? ?eské televize.

    Show
    Formats Close Clear
    Formats Close Clear
    You’ve viewed 0 of 0 items
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.