Aplicarea capacit??ilor tehnice ?i a expertizei pentru stimularea inova?iei digitale

    Ness are mai multe practici care lucreaz? ?mpreun? pentru a oferi combina?ia potrivit? de capacit??i tehnice ?i tehnologii pentru a dezvolta solu?ii digitale pentru clien?i. Echipele noastre de practici dezvolt? acceleratoare ?i prototipuri de solu?ii care pot ajuta clien?ii s? ob?in? solu?ii pentru a comercializa mai repede.

    Aceste practici func?ioneaz? la nivel mondial ?i contribuie la experien?? profund?, cuno?tin?e de specialitate privind tehnologiile emergente ?i cele mai bune practici acolo unde este necesar, astfel ?ncat ideile inovatoare s? fie aduse continuu ?n prim plan.

    Insight

    The Challenges Facing Today’s CIO

    View PDF

    Practicile ?i competen?ele noastre

    Cloud & Platform Engineering

    Crearea de noi produse ?i platforme digitale inovatoare ?i modernizarea solu?iilor existente

    Afl? mai multe

    Engineering Automation

    Accelerarea ingineriei software ?i ?mbun?t??irea eficien?ei

    Afl? mai multe

    Big Data & Analytics

    Implementarea de solu?ii bazate pe date pentru ?mbun?t??irea deciziilor de afaceri cu informa?ii ac?ionabile

    Afl? mai multe

    Internet of Things (IoT)

    Cre?terea productivit??ii acolo unde ma?inile ?i oamenii interac?ioneaz?

    Afl? mai multe

    Experience Design

    Combinarea analizei comportamentului uman cu solu?ii tehnologice pentru a produce rezultate semnificative

    Afl? mai multe

    Application Development & Maintenance

    Produse ?n continu? evolu?ie pentru a satisface nevoile clien?ilor ?i tendin?ele tehnologice

    Afl? mai multe

    Contacteaz?-ne s? afli mai multe

    Ne place s? lucr?m colaborativ cu clien?ii no?tri, asa c? te rug?m s? ne trimiti ?ntreb?rile tale dac? vrei s? afli mai multe despre serviciile noastre.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.