Ness este un recunoscut expert ?n agile development, ?n platforme de inginerie high-performance, cu roadmaps care cresc valoarea platformei ?n timp. Gandim din timp cele mai eficiente oportunit??i de integrare a ?ntregului sistem - front-end, middleware, back-end, API-uri partenere - cu echilibrul adecvat de eficien?? ?i flexibilitate, astfel ?ncat ?ntregile func?ii s? fie mai puternice decat suma pieselor.

    Provoc?rile clientului pe care le rezolv?m

    • Cum putem accelera dezvoltarea platformei cu rezultate de ?nalt? calitate?
    • Ce op?iuni de arhitectur? de platform? ne vor ajuta s? ne ?ndeplinim cel mai bine obiectivele de afaceri?
    • Cum putem minimiza riscul ?n timp ce ne moderniz?m aplica?iile?
    • ?n ce moduri putem integra legacy ?i noi sisteme pentru a ?mbun?t??i flexibilitatea proceselor de afaceri?
    • Cum ne putem itera cel mai bine solu?iile actuale pentru a ?ine pasul cu nevoile pie?ei?

    Cloud & Platform Engineering solutions

    Build

    Dezvoltarea de platforme globale scalabile, inclusiv solu?ii omnichannel ?i dezvoltare de platforme personalizate; Dezvoltarea platformei native ?n cloud cu platforme bazate pe PaaS, microservicii, containere ?i DevOps; adoptarea de noi tehnologii prin dovezi de concept ?i capabilit??i, cum ar fi interfe?ele conversa?ionale; ?i producerea de platforme de Data Science pentru a face Machine Learning preg?tit? pentru utilizarea ?n lumea real?.

    Integrate

    Facilitarea gestion?rii identit??ii ?i a accesului; construirea de aplica?ii bazate pe API; ?i re-arhitectura integr?rilor aplica?iilor folosind o strategie API.

    Modernize

    Migrarea ?i re-platformarea aplica?iilor c?tre Cloud pentru a ?mbun?t??i scalabilitatea ?i flexibilitatea; re-arhitectura sau decuplarea interfe?ei de utilizator (UI) de la nucleul aplica?iei pentru a permite re?mprosp?tarea UI mai rapid? ?i cu un mai bun user-experience.

    Sustain

    Gestionarea ?i construirea de platforme software, inclusiv suportul de nivel 2 ?i 3, consolidarea susten?rii aplica?iilor; Management LiveOps pentru aplica?ii cloud; ?i suport WebOps pentru aplica?iile de comer? electronic.

    Work in Action

    Modernizarea unei platforme de pl??i

    Am modernizat platforma de plat? de baz? a unui client, incluzand automatizarea proceselor de onboarding a comercian?ilor pentru a accelera time to revenue,  ad?ugand func?ii pe platforma sa de digital marketing pentru a sprijini interna?ionalizarea, ?i integrand noi metode de plat? pentru a servi noi consumatori. Platforma modernizat? prelucreaz? mai rapid tranzac?iile ?i distribuie volumul de munc? pentru a reduce riscul.

    Implementarea unei strategii PaaS

    Am ajutat un retailer interna?ional cu modernizarea platformei, analize avansate de date (clickstream) ?i prototipare rapid? a solu?iilor pentru identificarea ?i cre?terea conversiei posibilit??ilor de vanzare ?ncruci?at? a marjei superioare. Ness a implementat, de asemenea, o strategie Platform-as-a-Service pentru a facilita integrarea aplica?iilor cu alte sisteme majore de vanzare cu am?nuntul, care a redus costurile de operare ?i ?ntre?inere pentru sprijinirea platformelor complementare.

    Content-WIA-1
    Construirea unei platforme de difuzare media

    Am ajutat un client s?-?i creasc? amploarea global? prin construirea unei platforme de difuzare media de pionierat, cu mai multe canale (inclusiv ingest, con?inut ?i drepturi de gestionare, redare ?i facturare) pentru a monetiza ?n continuare media digital? ?i a vinde con?inut c?tre noi segmente de audien??. De asemenea, am dezvoltat modele cu laten?? sc?zut?, c?utare de genera?ie urm?toare ?i API-uri partenere pentru a ?mbun?t??i experien?a general? a clien?ilor.

    Contacteaz?-ne s? afli mai multe

    Ne place s? lucr?m colaborativ cu clien?ii no?tri, asa c? te rug?m s? ne trimiti ?ntreb?rile tale dac? vrei s? afli mai multe despre serviciile noastre.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.