Ness ajut? companiile s? construiasc? infrastructura de date potrivit?, procesele de transformare ?i metodele de analiz?, astfel ?ncat s? poat? valorifica puterea datelor lor pentru a ?mbun?t??i productivitatea ?i a cre?te veniturile.

    Provoc?rile clientului pe care le rezolv?m

    • Care este cea mai bun? metod? pentru companie de a implementa un cadru de date care s? fie scalabil ?i care s? evolueze pe m?sur? ce cre?tem?
    • Cum poate compania s? ?mbine eficient datele din mai multe surse pentru a crea noi perspective asupra afacerii noastre?
    • Ce oportunit??i de ?mbun?t??ire opera?ional? putem face fa?? cu analize avansate de date?
    • Cum putem vizualiza datele ?ntr-un mod care este mai semnificativ pentru p?r?ile interesate?
    • Care sunt modalit??ile practice prin care putem valorifica Inteligen?a artificial? (AI) ?i Machine Learning pentru a ?mbun?t??i modul ?n care facem afaceri?

     

    Big Data & Analytics solutions

    Infrastructur?

    Ajut?m clien?ii no?tri s? defineasc? ?i s? implementeze o infrastructur? Big Data care accept? cerin?ele de afaceri pentru scalabilitate, flexibilitate, securitate ?i accesibilitate. Aceasta include solu?ii de infrastructur? premise, bazate pe cloud sau hybrid, gestionarea ?i monitorizarea infrastructurii ?i implementarea bazelor de date ?i a motoarelor de c?utare a datelor.

    Extract, Transform, Load (ETL)

    Efectuarea inger?rii, transform?rii ?i integr?rii datelor, ?n special pentru cantit??i mari de date din mai multe surse. Ness dezvolt?, de asemenea, un cadru de guvernare a datelor pentru a asigura provenien?a datelor, integritatea datelor ?i procesele de autorizare intern? ?ndeplinind cerin?ele clien?ilor.

    Data Analytics

    Oferim business intelligence (BI) ?i vizualizare a solu?iilor, incluzand proiectarea strategiei BI, arhitecturi de date de date ?i depozite de date de ?ntreprindere, tablouri de bord inteligente ?i alte tehnici de vizualizare. Ness are o experien?? special? ?n a ajuta clien?ii s? identifice aplica?ii practice pentru analize predictive, ?n timp real ?i cognitiv ?i ?n crearea de solu?ii de ?nv??are a ma?inilor care func?ioneaz? foarte eficient ?n mediile de produc?ie.

    Work in Action

    BigDataAnalytics-WIA-2
    ?mbun?t??irea motorului de recomandare

    O companie tehnologic? ne-a cerut s? o ajut?m s?-?i ?mbun?t??easc? func?iile de recomandare, cu capacitatea de crawl-ui milioane de pagini web pentru informa?ii despre con?inut. Ness a creat o solu?ie scalabil?, bazat? pe cloud, care combin? extragerea datelor web cu maparea ?i indexarea informa?iilor ?n timp real. Am definit o interfa?? vizual? u?or de utilizat pentru a accesa noi site-uri la bord, care reduc sursa de date la bord de la 2 zile la 2 ore.

    BigDataAnalytics-WIA-1
    Crearea unui 360-degree customer view

    Ness a redus ?n mod semnificativ clien?ii de fric?iune experimenta?i la achizi?ionarea produselor unui client. Ness a creat o ?surs? unic? de adev?r” despre clien?i prin agregarea datelor cheie despre clien?i ?i parteneri. Reguli privind colectarea, cur??area ?i standardizarea datelor au fost stabilite ?ntre sistemele client ?i partener, astfel ?ncat clientul s? aib? o vedere de 360 de grade a datelor clien?ilor ?n scopuri opera?ionale ?i de marketing.

    Construirea unui enterprise data hub

    Ne-am asociat cu echipa de inovare a unui client pentru a crea un Hub de date Enterprise care s? includ? ETL ?n timp real ?i transformerea datelor de tranzac?ie aproape ?n timp real. Aceasta a inclus date de precomputare referitoare la informa?iile clien?ilor pentru un modul anti-sp?lare de bani (AML). Solu?ia permite consumul mai rapid de date prin sisteme ?n aval ?i flexibilitatea datelor pe termen lung.

    Contacteaz?-ne s? afli mai multe

    Ne place s? lucr?m colaborativ cu clien?ii no?tri, asa c? te rug?m s? ne trimiti ?ntreb?rile tale dac? vrei s? afli mai multe despre serviciile noastre.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.