Ness ajut? companiile s? accelereze procesele de inginerie software, astfel ?ncat s?-?i poat? aduce solu?iile pe pia?? mai rapid, s? ?mbun?t??easc? calitatea produselor ?i s? ca?tige mai mult timp pentru inova?ie.

    Provoc?rile clientului pe care le rezolv?m

    • Cum putem accelera ciclurile de lansare a software-ului ?i timpul pan? la venituri?
    • Ce putem face pentru a cre?te fiabilitatea ?i predictibilitatea lans?rilor noastre software?
    • Cum putem fi mai flexibili ?n adaptarea cerin?elor clien?ilor f?r? a afecta calitatea?
    • Ce instrumente putem folosi pentru a minimiza erorile ?i complexitatea codului?
    • Cum putem reduce efortul manual pentru a ne oferi mai mult timp pentru a ne concentra pe inova?ie?

     

    Solu?ii de automatizare a ingineriei

    Application Release Automation

    Furnizarea de servicii de consultan??, precum ?i implementarea de solu?ii care accelereaz? ciclurile de eliberare a software-ului, incluzand capabilit??i de Continuous Integration (CI) pipeline, build & deployment automation, automatizare furniz?ri de infrastructur?, inspec?ie cod ?i evaluare proces ?i instrument.

    Test Automation

    Furnizarea de servicii de consultan?? ?i implementare pentru a ajuta clien?ii s? automatizeze testarea, inclusiv testarea func?ional?, testarea interfe?ei utilizatorului, API testing, testarea desktop / web / mobil, performance & security testing ?i Test-Driven (TDD), Behavior-Driven (BDD) ?i Metode Acceptance-Test Driven (ATDD) Development.

    Work in Action

    Automatizarea furniz?rii ?i test?rii

    Am ajutat un furnizor de software s? dezvolte platforme unificate pentru aprovizionare automat? ?i pentru teste automate care acoper? API REST, puncte de extensie ?i protocoale. Cu aceste cadre, clientul a m?rit acoperirea de testare a platformei de la 15% la 90% ?i timpul ciclului de testare comprimat cu 75%.

    Extinderea automatiz?rii testelor

    Am lucrat cu o companie de software pentru a cre?te pan? la testare pentru executarea mai rapid? a testelor ?i detectarea anterioar? a defectelor, extinzand totodat? automatizarea testelor pentru a u?ura captarea impacturilor ?ntre echip? atunci cand lucra?i pe o baz? de cod comun?. Certificarea de lansare a fost automatizat? 100% ?i s-a realizat o reducere de 60% a problemelor software prioritare ?i a unor reveniri de produc?ie zero.

    Personalizarea proceselor Agile pentru echipe

    Am personalizat un proces Agile Scrum pentru mai multe echipe distribuite pe diferite continente care lucreaz? pentru un furnizor de educa?ie. Ness a ajutat ?i clientul s? automatizeze mii de cazuri de testare ?i s-a concentrat pe automatizarea sprint folosind metodele TDD ?i ATDD. Efortul de execu?ie a testului a sc?zut de la 1,5 luni la ? zi ?i clientul ?i-a redus costurile de testare cu 25%.

    Contacteaz?-ne s? afli mai multe

    Ne place s? lucr?m colaborativ cu clien?ii no?tri, asa c? te rug?m s? ne trimiti ?ntreb?rile tale dac? vrei s? afli mai multe despre serviciile noastre.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.