Ness ??i trage cuno?tin?ele dintr-o gam? larg? de discipline legate ?ntre ele prin gandirea de proiectare. Pe baza gamei de cercetare, idee, strategie de produs ?i client, proiectare a serviciilor ?i implementarea experien?ei utilizatorului, aplic?m ?tiin?a al?turi de art? pentru a crea produse ?i servicii digitale repetabile, testabile, m?surabile ?i memorabile.

    Provoc?rile clientului pe care le rezolv?m

    • Cum poate compania s? ?mbun?t??easc? experien?a clien?ilor ?i s? creasc? reten?ia ?i veniturile?
    • Clien?ii percep c?l?toria pe care o oferim clien?ilor ca fiind mai valoroase decat ofertele concuren?ilor no?tri?
    • Ce idei am ratat ?n cercetarea noastr? sau ?n datele care ar putea genera noi oportunit??i de afaceri?
    • Cum putem stabili procese care conduc mai consistent generarea de idei ?i inova?ia?
    • Cum ne putem traduce mai bine ideile ?n prototipuri ac?ionabile ?i produse minime viabile?
    • Cum putem folosi cu aten?ie tehnologii mai noi, precum interfe?ele de conversa?ie, pentru a ?mbun?t??i experien?a clien?ilor?
     Experien?? solu?ii de proiectare

     

    Service Design

    Orchestrand interac?iunea oamenilor, artefactelor, proceselor ?i infrastructurii ?ntr-un sistem digital de servicii coezive care optimizeaz? valoarea afacerii ?i ofer? o experien?? perfect? pentru clien?i sau angaja?i.


    Optimizarea procesului

    ?mbun?t??irea holistic? a proceselor de afaceri ?i validarea utilit??ii lor ?n contextul interac?iunilor umane cotidiene.


    Change Management

    Asigurarea faptului c? produsele, platformele ?i serviciile digitale recent construite sunt tranzitate cu succes ?i utilizate ?n mod eficient de-a lungul ciclului lor de via?? de angaja?i, parteneri ?i clien?i.


    Strategie de produs

    Alinierea strategiei de afaceri, a pie?ei ?i end-user research cu fezabilitatea tehnic? pentru a acorda prioritate unui road-map cuprinz?tor al produsului.


    Idea?ie

    Accelerarea inov?rii ?i validarea strategiei cu itera?ii de solu?ii posibile la provoc?rile de afaceri, ceea ce duce la o vitez? crescut? pe pia?? ?i un risc redus.

     

    Human-Centered Research

    Efectuarea investiga?iei sistematice a utilizatorilor, nevoile, dorin?ele ?i punctele lor de ?ngrijorare, comparativ cu tendin?ele de pia?? ?i client value propositions. Acest lucru valideaz? strategia ?i ofer? un context ?i o perspectiv? complet? asupra procesului de proiectare.

     

    Strategie CX

    Maparea interac?iunilor dintre o organiza?ie ?i clien?ii acesteia pe diferite puncte de contact pentru a permite flexibilitatea ?i ?mbun?t??irea strategic?, legand experien?a clien?ilor direct cu veniturile.


    Design UX & UI

    Analiza ?i adaptarea proceselor, a interactivit??ii ?i a straturilor de prezentare pentru a ?mbun?t??i experien?a general? a utilizatorului ?i satisfac?ia oferit? de interac?iunile cu produsul.

    Work in Action

    ExperienceDesign-WIA-1
    Redefinirea experien?ei la bord

    Am colaborat cu echipa de inovare a unui client de servicii financiare pentru a ?n?elege cerin?ele ?i limit?rile procesului s?u actual de ?nregistrare a clien?ilor, astfel ?ncat i-am putut ajuta s? reduc? num?rul de pa?i ?i fric?iunea pe parcursul procesului. Am redefinit experien?a ?ntr-un mod extrem de intuitiv folosind cele mai noi tehnologii, ceea ce a redus pa?ii procesului cu 60% ?i a crescut num?rul de clien?i noi.

    ExperienceDesign-WIA-2
    Construirea unui tablou de bord de analiz?

    Am creat un tablou de bord analitic pentru a monitoriza o flot? de vehicule ?i pentru a permite clientului s? localizeze probleme de performan??, tendin?e ?i eviden?e mult mai devreme decat era posibil ?nainte. ?n total, au fost proiectate ?ase instrumente diferite de bord, inclusiv un afi?aj central care permite managementului s? supravegheze ?ntreaga flot?.

    ExperienceDesign-WIA-3
    Construirea unei platforme de difuzare media

    Am ajutat un client s?-?i creasc? amploarea global? prin construirea unei platforme de difuzare media de pionierat, cu mai multe canale (inclusiv ingest, con?inut ?i drepturi de gestionare, redare ?i facturare) pentru a monetiza ?n continuare media digital? ?i a vinde con?inut c?tre noi segmente de audien??. De asemenea, am dezvoltat modele cu laten?? sc?zut?, c?utare de genera?ie urm?toare ?i API-uri partenere pentru a ?mbun?t??i experien?a general? a clien?ilor.

    Contacteaz?-ne s? afli mai multe

    Ne place s? lucr?m colaborativ cu clien?ii no?tri, asa c? te rug?m s? ne trimiti ?ntreb?rile tale dac? vrei s? afli mai multe despre serviciile noastre.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.