Ness ajut? clien?ii s? acceseze valoarea prezentat? de Internet of Things (IoT) pentru a implementa modele de operare mai bune ?i noi oportunit??i de afaceri, inclusiv produse ?i servicii ?n jurul dispozitivelor IoT, aplica?ii, platforme ?i raport?ri & analize.

    Provoc?rile clientului pe care le rezolv?m

    • Avem oportunit??i fezabile de a folosi solu?ii condition-based sau predictive maintenance?
    • ?n ce moduri poate folosi compania IoT pentru a-?i gestiona mai bine lan?ul de aprovizionare?
    • Cum putem ?mbun?t??i modul ?n care prezent?m datele IoT utilizatorilor finali, astfel ?ncat acestea s? fie mai inteligibile ?i mai vizibile?
    • ?n ce moduri putem folosi datele IoT pentru a ne moderniza platformele ?i pentru a crea oportunit??i de inovare?
    • Cum ar recomanda exper?ii compania s? concilieze cel mai bine standardele ?i protocoalele concurente din IoT?

    Internet of Things (IoT) solutions

    Platforme IoT

    Dezvoltarea aplica?iilor IoT ?i sprijinirea strategiilor de achizi?ie ?i agregare a datelor pentru a alimenta o analiz? mai eficient? a datelor. Ness ajut? clien?ii s? stabileasc? ?i s? aplice cea mai potrivit? combina?ie de metode de analiz? - predicativ?, ?n timp real, cognitiv ?i ?nv??are automat? - pentru a permite mai bine deciziile de afaceri informate despre date.

    Field Devices

    Implementarea de solu?ii pentru a permite transmiterea efectiv? a datelor ?ntre dispozitive prin re?ele restric?ionate sau gateway-uri IoT, inclusiv achizi?ie ?i vizualizare de date locale, comunicare f?r? fir ?i prin cablu, reducere de date locale ?i dispozitive fizice ?i senzori. Ness are expertiz? ?n implementarea protocoalelor de comunica?ii optime, definind ce date pot fi procesate local sau ?n cloud, precum ?i ciclul de via?? End-to-End (E2E) ?i gestionarea activelor senzorilor IoT.

    Work in Action

    Proiectarea unui termostat inteligent

    Am ajutat la realizarea unui termostat inteligent, permi?and solu?iei Connected Home s? colecteze ?i s? analizeze date de la contoare inteligente, contoare standard, contoare solare ?i mufe inteligente. Solu?ia integreaz? servicii de date end-to-end cu analiz? pentru a urm?ri consumul de energie ?i pentru a aten?iona clien?ii despre modele de utilizare neobi?nuite ?i ineficiente.

    How-to-staff-an-AI-team-11-key-roles
    Implementarea ?ntre?inerii bazate pe condi?ii

    Inginerii no?tri de software au colaborat cu inginerii mecanici ai unui client pentru a crea o aplica?ie de ?ntre?inere bazat? pe condi?ii. Inspectorii ?i inginerii clientului pot vizualiza datele opera?ionale pentru a determina nevoile de ?ntre?inere pentru a men?ine performan?a ma?inii ?i pentru a reduce timpul de oprire.

    Construirea unei platforme telematice

    Am profitat de Internet of Things, analiza datelor, cloud ?i expertiza noastr? Smart Mobility pentru a oferi o platform? telematic? modern? pentru administratorii de flote ale unui client. Solu?ia a inclus reproiectarea fluxului de lucru al inginerului care a redus timpul de instalare pentru unit??ile de monitorizare a vehiculelor de la bord, de la mai mult de o or? la cateva minute.

    Contacteaz?-ne s? afli mai multe

    Ne place s? lucr?m colaborativ cu clien?ii no?tri, asa c? te rug?m s? ne trimiti ?ntreb?rile tale dac? vrei s? afli mai multe despre serviciile noastre.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.