Pentru a permite transformarea digital?, organiza?iile adopt? abord?ri moderne de dezvoltare a software-ului pentru a accelera timpul de introducere pe pia?? ?i ?mbun?t??irea rezultatelor de calitate.

    La Ness metodologiile Agile & DevOps nu sunt simple instrumente, ci mai degrab? procese care necesit? planificare ?i adaptare la mediul specific, setul de competen?e ?i produsele unui client pentru a avea succes.

     

    ?mpreun? cu clien?ii no?tri, evalu?m, oferim recomand?ri ?i punem ?n aplicare aceste metode prin programe reale, pentru a ne asigura c? adoptarea ?i utilizarea sunt cu adev?rat durabile. Aducem aceast? gandire agil? ?n tot ceea ce facem. Clien?ii no?tri apreciaz? ritmul pe care ?l aducem precum ?i metodologia clar?. Ness este una dintre primele companii care a adoptat Distributive Agile, ceea ce ne permite s? angaj?m ?ntr-un proiect, pe cel mai talentat inginer din colegii no?tri de pe glob. Ness aduce nu numai aceste capacit??i tehnice, ci ?i experien?? organiza?ional? valoroas? care s? ajute la conducerea unor schimb?ri importante ale culturii pentru a sprijini metodele Agile ?i DevOps.

    Experien?? Agile & DevOps, instrumente integrate ?i valori masurabile ale programului

    Ingineria produselor agile

    Ness este un recunoscut expert ?n dezvoltarea agil?, ?n inginerie cu platforme performante la scar? larg?, cu foi de parcurs care cresc valoarea platformei ?n timp. Procesul nostru aliniaz? echipele cu obiectivele de afaceri ?i implementeaz? procese de management colaborativ. De asemenea utiliz?m instrumente, practici ?i fluxuri de lucru agile, care permit proiectan?ilor ?i inginerilor s? repete rapid rezultatele ob?inand o mai mare predictibilitate, productivitate ?i calitate a produsului.

    Expertiza DevOps

    Ness a adoptat devreme metodele DevOps pentru a aduce o ?mbun?t??ire rapid? ?i continu? a ciclurilor de via?? ale produsului. Metodologiile noastre DevOps includ integrare continu? / livrare continu? (CI / CD), testare continu?, planificare continu?, experimentare ?i monitorizare continu?.

    Integrated Tool-Chain & Dashboards

    Un set de instrumente de dezvoltare ofer? actualiz?ri instantanee de stare.

    Tablouri de bord centralizate, cu vederi bazate pe rolul datelor de la fiecare instrument ?i fiecare echip?, m?soar? progresul ?i identific? provoc?rile din timp.

    Metode tehnice ?i de calitate

    ?mpreun?, identific?m valori care se aplic? cel mai bine obiectivelor dumneavoastr? de afaceri. Cre?m apoi un program cuprinz?tor care v? ofer? o imagine detaliat? a eficien?ei procesului de dezvoltare ?i care faciliteaz? ?mbun?t??irea continu? ?n ?ntreaga organiza?ie.

    Work in Action

    Modernizarea unei platforme de pl??i

    Am modernizat platforma de plat? de baz? a unui client, incluzand automatizarea proceselor de onboarding a comercian?ilor pentru a accelera time to revenue,  ad?ugand func?ii pe platforma sa de digital marketing pentru a sprijini interna?ionalizarea, ?i integrand noi metode de plat? pentru a servi noi consumatori. Platforma modernizat? prelucreaz? mai rapid tranzac?iile ?i distribuie volumul de munc? pentru a reduce riscul.

    Implementarea unei strategii PaaS

    Am ajutat un retailer interna?ional cu modernizarea platformei, analize avansate de date (clickstream) ?i prototipare rapid? a solu?iilor pentru identificarea ?i cre?terea conversiei posibilit??ilor de vanzare ?ncruci?at? a marjei superioare. Ness a implementat, de asemenea, o strategie Platform-as-a-Service pentru a facilita integrarea aplica?iilor cu alte sisteme majore de vanzare cu am?nuntul, care a redus costurile de operare ?i ?ntre?inere pentru sprijinirea platformelor complementare.

    Content-WIA-1
    Construirea unei platforme de difuzare media

    Am ajutat un client s?-?i creasc? amploarea global? prin construirea unei platforme de difuzare media de pionierat, cu mai multe canale (inclusiv ingest, con?inut ?i drepturi de gestionare, redare ?i facturare) pentru a monetiza ?n continuare media digital? ?i a vinde con?inut c?tre noi segmente de audien??. De asemenea, am dezvoltat modele cu laten?? sc?zut?, c?utare de genera?ie urm?toare ?i API-uri partenere pentru a ?mbun?t??i experien?a general? a clien?ilor.

    Contacteaz?-ne s? afli mai multe

    Ne place s? lucr?m colaborativ cu clien?ii no?tri, asa c? te rug?m s? ne trimiti ?ntreb?rile tale dac? vrei s? afli mai multe despre serviciile noastre.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.