Ness Romania proiecteaz?, construie?te ?i integreaz? platforme digitale ?i software, care ajut? organiza?iile ?i companiile s? atrag? clien?i, s?-?i diferen?ieze m?rcile ?i s?-?i creasc? afacerile.

    La Ness, ingineri software, exper?i ?n date ?i consultan?i de afaceri lucreaz? ?mpreun? cu clien?ii la g?sirea unor solu?ii optime, care s? duc? atat la identificarea oportunit??ilor cat ?i la dezvoltarea platformelor sau a sistemelor existente.

    Ness in Romania

    Ia?i Technology Innovation Center

    Cu peste 350 de talan?i, 15+ clien?i ?i o gam? vast? de tehnologii, Ness Iasi Technology Innovation Center serve?te pie?e verticale cheie care includ Educa?ie, Media ?i Editura, Servicii financiare, Transporturi, Divertisment, Software ?i High-End Technology.

    Suntem mandri contribuitori la succesul afacerilor partenerilor no?tri – lideri ai industriilor pe care le reprezint?. Experien?a noastr? ?n dezvoltarea de produse ?i platforme software, cercetare, inginerie de experien??, agile ?i management de proiecte ?i produse permite partenerilor no?tri s? se concentreze pe atingerea obiectivelor strategice ?i cre?terea acestora. Lucr?m la o gam? vast? de tehnologii: Scala, Java, .NET, Angular, QA Automation, Groovy on Grails, Haxe, Android ?i iOS.

    Parteneriatele noastre se bazeaz? pe centre de dezvoltare extins? (EDC), alc?tuite ?n prezent doar de clien?i str?ini. Cre?m echipe integrate ?i de co-brand, care sunt complet aliniate obiectivelor de afaceri. Echipele tehnologice func?ioneaz? ghidate de o metodologie Agile Adaptive, instrumente integrate ?i guvernare complet?.

    Timi?oara Technology Innovation center 

    Cu peste 160 de ingineri software talenta?i la bord, Centrul de inovare tehnologic? din Timi?oara este de a?teptat s? creasc? la cateva sute de angaja?i ?n urm?torii trei ani.

    Centrul este axat pe furnizarea de solu?ii de ultim? genera?ie pentru clien?ii Ness atat ?n SUA, cat ?i ?n Europa. Timi?oara fiind cunoscut? pentru baza sa de talente ?n arenele Automotive ?i Big Data.
    Pentru a permite transformarea digital? a clien?ilor s?i, Ness investe?te ?n a deveni cel mai dorit angajator pentru cei mai str?lucitori ingineri din Timi?oara pe segmente precum: automtive, Internet of Things, Big Data, sisteme ?ncorporate, dezvoltare web, mobile development, dezvoltare cloud ?i machine learning.

    Pan? ?n prezent echipa Ness din Timi?oara a ajutat clien?ii s? dezvolte o serie solu?ii inovatoare printre care:

    Sprijinirea Veoneer ?n crearea de sisteme de siguran?? activ? pentru industria automobilelor, folosind date de la diver?i senzori de vehicule.

    Creearea unei platforme de urmarire si distriburie in timp real a drepturilor de autor pentru una dintre cele mai mari companii de media din lume.

    Platforme dedicate retailerilor ?i marketerilor care s? creasc? veniturile prin personalizarea mixului de produse pentru clien?i.

    Ness Digital Engineering

    Ness Digital Engineering Iasi
    United Business Center 2
    Strada Palas 5C, Ia?i 700259
    +420372 805 800
    Ness Digital Engineering Timisoara
    United Business Center 2
    Aristide Demetriade 1, Timisoara
    +40372 805 900

    Contacteaz?-ne s? afli mai multe

    Ne place s? lucr?m colaborativ cu clien?ii no?tri, asa c? te rug?m s? ne trimiti ?ntreb?rile tale dac? vrei s? afli mai multe despre serviciile noastre.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.