POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

    NESS ROM?NIA

    V? rug?m s? consulta?i aceast? sec?iune ?n mod regulat, deoarece politica poate suporta modific?ri sau actualiz?ri. Orice modific?ri semnificative ale acestei politici vor fi notificate.

    Site-ul nostru este destinat atat persoanelor juridice, cat ?i persoanelor fizice ?i vom colecta anumite date cu caracter personal.

    V? rug?m s? citi?i cu aten?ie termenii acestei politici ?nainte de a accesa site-ul nostru ?i de a ne trimite orice fel de date cu caracter personal.

    Dac? sunte?i de acord s? continua?i navigarea pe acest site, sunte?i de acord cu prelucrarea datelor dvs., ?n conformitate cu termenii prezenta?i mai jos.

    ?n plus, v? rug?m s? citi?i Termenii ?i condi?iile  ?i Politica privind cookie-urile .

    Cine suntem noi?

    Noi, NESS ROM?NIA SRL (?NESS”), suntem o echip? format? din 350 de profesioni?ti ?mp?r?i?i dou? centre de inovare tehnologic? din Romania. Ness construie?te unele dintre cele mai cunoscute produse ale industriei tehnologice. Vrem ca talentele noastre s? ne ?n?eleag? misiunea. ?mpreun?, suntem aici pentru a ajuta companiile s? concureze ?n economia digital?.

    Ne pute?i g?si aici: strada Palas nr. 5B, cl?direa UBC 2, Ia?i, Romania

    Datele de ?nregistrare:: NESS ROMANIA SRL | CUI 10175867 | Nr. Reg. Com. J22/62/1998

    Ne pute?i contacta prin intermediul formularului  de contact de pe site pentru orice informa?ii suplimentare privind modul ?n care folosim datele dvs.

    De unde colect?m date despre dvs.

    ?n general, datele personale pe care le colect?m vor fi transmise de dvs. direct, prin e-mail, prin intermediul site-ului nostru sau sau a conturilor noastre de social media.

    Este posibil s? primim informa?ii despre dvs. de la compania pe care o reprezenta?i pentru a men?ine rela?iile comerciale dintre companiile noastre.

    ?n toate cazurile ?n care primim date personale de la o persoan? juridic?, aceasta are obliga?ia de a v? informa ?n acest sens.

    Ocazional, cand suntem ?n proces de recrutare, este posibil s? colect?m date despre dvs. din platformele online specializate (eJobs, LinkedIn etc.) sau din CV-urile pe care ni le trimite?i prin pagina noastr? ?Cariere”.

    De asemenea, atunci cand interac?iona?i cu noi pe re?elele de socializare (adic? like, share, comentarii, recenzii etc.), vom avea ?n mod inevitabil acces la informa?ii despre tine, ?n special date pe care le-a?i f?cut publice pe profilul dvs. de social media.

    Cum folosim datele cu caracter personal

    ?n sec?iunile urm?toare v? descriem ce facem cu datele dvs.: scopurile pentru care prelucr?m datele dvs. personale, persoanele care au acces la aceste date, precum ?i locul ?n care le stoc?m.

    1. Interac?iune cu noi cu noi prin intermediul site-ului sau prin conturile de social media

    Dac? ne trimite?i o solicitare utilizand informa?iile de contact din site-ul nostru (pagina de contact) sau interac?iona?i cu noi prin re?elele de socializare, vom folosi datele dvs. de contact ?i datele pe care ni le comunica?i pentru a da curs solicit?rii dvs.

    Date cu caracter personalNume, prenume, num?r de telefon, adres? de e-mail, profilul social media, IP ?i orice alte date pe care ni le comunica?i voluntar
    Legalitatea prelucr?riiPrelucr?m datele pentru a face demersuri la solicitarea dvs. ?n vederea ?ncheierii unui contract (Art. 6/1/b GDPR) sau ?n interesul legitim (Art. 6/1/f GDPR) pentru a r?spunde oric?rei ?ntreb?ri, recomand?ri sau plangeri pe care ne-o trimite?i
    Cu cine putem ?mp?rt??i datele dvs.
    • Furnizorii no?tri de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asisten?? tehnic? ?i furnizori de sisteme de gestionare a rela?iilor cu clien?ii
    • Companiile Grupului NESS, din care facem parte ?i noi
    • Autorit??ile de reglementare ?i alte autorit??i ale statului, dac? sunt solicitate prin cerin?e legale sau statutare, sau pentru a ne ap?ra drepturile ?n instan??

    Vom dezv?lui datele dvs. personale numai ?n m?sura ?n care acestea sunt strict necesare pentru a asigura eficien?a comunic?rii
    Cat timp vom stoca dateleNu vom p?stra comunica?iile mai vechi de 1 an, dac? nu s-a concretizat niciun tip de rela?ie comercial? sau profesional?  ?ntre noi
    Unde sunt stocate dateleDatele sunt stocate pe servere localizate ?n Uniunea European?
    2.   Commercial information

    We can send you information about our products and the services we provide if you have requested this information or if you are already our client and this information may be of particular interest to you. If you do not want such commercial communications on the personal email address, you can indicate a generic email address (eg office@compania.com) or you can ask us not to send such information. If you are no longer interested in the services we offer, you can request this at any time!

    Date cu caracter personalNume, prenume, num?r de telefon, adres? de e-mail?i orice alte date pe care ni le comunica?i voluntar
    Legalitatea prelucr?rii
    • Prelucr?m datele pentru a face demersuri la solicitarea dvs. ?n vederea ?ncheierii unui contract (Art. 6/1/b GDPR)
    • Vom prelucra datele ?n interes legitim dac? sunte?i clientul nostru ?i consider?m c? informa?iile ar putea fi de mare interes pentru dvs. (Art. 6/1 / f GDPR)
    Cu cine putem ?mp?rt??i datele dvs.
    • Furnizorii no?tri de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asisten?? tehnic? ?i furnizori de sisteme de gestionare a rela?iilor cu clien?ii
    • Companiile Grupului NESS, din care facem parte ?i noi
     • Autorit??ile de reglementare ?i alte autorit??i ale statului, dac? sunt solicitate prin cerin?e legale sau statutare, sau pentru a ne ap?ra drepturile ?n instan??
     Vom dezv?lui datele dvs. personale numai ?n m?sura ?n care acestea sunt strict necesare pentru a asigura eficien?a comunic?rii
    Cat timp vom stoca dateleNu vom p?stra coresponden?? mai veche de 1 an, dac? nu s-a concretizat niciun tip de rela?ie comercial? sau profesional?  ?ntre noi
    Unde sunt stocate dateleDatele sunt stocate pe servere localizate ?n Uniunea European?
    3.  Prelucrarea datelor ?n procesul de recrutare

    In some cases, it is necessary for us to perform the search for suitable candidates.

    Din cand ?n cand suntem nevoi?i s? c?ut?m colegii protivi?i pentru a ne ?nt?ri echipa.

    Putem efectua aceast? c?utare fie ?n propria noastr? baz? de date, fie pe platforme online specializate (de exemplu, LinkedIn, eJobs etc.).

    Vizualizarea profilului pe astfel de platforme online, chiar ?i f?r? o interac?iune, este ?n sine o prelucrare a datelor cu caracter personal.

    ?n cazul ?n care vom decide c? sunte?i un poten?ial candidat viabil, atunci cand v? vom contacta, v? vom trimite un link c?tre politica de confiden?ialitate, astfel ?ncat ve?i fi informa?i de la bun ?nceput despre ceea ce se ?ntampl? cu datele dvs.

    Cu toate acestea, dac? nu mai sunte?i interesat de oportunit??ile de angajare pe care noi le oferim, pute?i solicita ?n orice moment s? nu mai fi?i contacta?i, sau pute?i solicita ?tergerea datelor din baza de date a companiei noastre. Este posibil ca anumite tipuri de date s? fie supuse unor obliga?ii legale privind p?strarea/arhivarea, ?tergerea lor nefiind posibila pan? la ?mplinirea termenului legal de p?strare.

    Date cu caracter personal
    • Numele contului, imaginea profilului, numele, adresa, num?rul de telefon, alte informa?ii pe care le-a?i publicat voluntar ?n contul dvs. ?i care sunt public disponibile
    • Datele pe care le avem deja despre dvs., stocate ?n baza de date a companiei, pe care ni le-a?i trimis pentru ?n vederea particip?rii ?n procesul de recrutare (CV ?i toate celelalte informa?ii men?ionate la paragraful urm?tor - 4 Prelucrarea datelor candida?ilor pentru recrutare, selec?ie ?i evaluarea talentului
    Date personale sensibile ?i / sau demografice
    • Informa?ii sensibile ?i / sau demografice ob?inute ?n timpul procesului de solicitare sau de recrutare, cum ar fi: cet??enie ?i / sau informa?ii despre cet??enie, informa?ii medicale sau de s?n?tate ale candidatului, date de origine rasial?, etnic? sau religioas?
    Legalitatea prelucr?rii
    • Consider?m c? oportunitatea de a va al?tura echipei NESS este ?n interesul tuturor (interesul legitim Art. 6/1 / f GDPR)
    Cu cine putem ?mp?rt??i datele dvs.
    • Furnizorii no?tri de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asisten?? tehnic? ?i furnizori de sisteme de gestionare a rela?iilor cu clien?ii
    • Companiile Grupului NESS, din care facem parte ?i noi
    • Autorit??ile de reglementare ?i alte autorit??i ale statului, dac? sunt solicitate prin cerin?e legale sau statutare, sau pentru a ne ap?ra drepturile ?n instan??
    Cat timp vom stoca datele
    • Nu vom p?stra datele candida?ilor cerceta?i (scouted) mai vechi de 3 ani.
    • Dac? a?i solicitat s? nu mai fi?i contactat ulterior, vom p?stra aceasta informa?ie ?ntr-o list? a persoanelor care nu doresc sa fie contactate
    • Dac? ne-am uitat la profilul dvs. public, dar am considerat c? jobul pentru care recrutam nu vi se potrive?te, datele dvs. nu vor fi ?nregistrate ?n nicio baz? de date
    Unde sunt stocate datele
    • Datele sunt stocate pe servere localizate ?n Uniunea European?
    4.  Prelucrarea datelor candida?ilor pentru recrutare, selec?ie ?i evaluare a talentelor

    Dac? a?i identificat pe site-ul nostru un post care vi se potrive?te, tot ce trebuie s? face?i este s? v? ?nc?rca?i CV-ul ?i s? completa?i datele de identificare ?i de contact. Op?ional pute?i men?iona profilul LinkedIn.

    Vom prelucra datele din CV-ului dvs. ?i alte informa?ii suplimentare pe care ni le furniza?i pentru a evalua poten?ialul real ?i motiva?ia dvs. astfel ?ncat s? putem identifica candidatul care se potrive?te cel mai bine profilului c?utat de NESS.

    Important:

    • CV-ul pe care ni-l trimite?i nu trebuie s? con?in? date sensibile cu privire la (i) origine rasial? sau etnic? (ii) afinit??i politice (iii) credin?e filozofice sau religioase; (iv) calitatea de membru al unui sindicat sau partid politic; (vii) istoricul infrac?iunilor sau procedurilor penale ?i al pedepselor sau amenzilor aferente; (viii) s?var?irea oric?rui comportament ilegal sau inadecvat ?i sanc?iuni asociate; sau (ix) orice num?r de identificare na?ional al unei persoane.

    Date cu caracter personal
    • Informa?ii de contact, CV, certific?ri, competen?e ?i calific?ri pentru postul dorit;
    • Numele, adresa, adresa de e-mail, num?rul de telefon ?i alte informa?ii de contact;
    • CV sau scrisoare de inten?ie, experien?? de munc? anterioar? ?i / sau relevant? sau alte experien?e, educa?ie, transcrieri sau alte informa?ii pe care ni le furniza?i
    • Informa?ii din interviuri ?i discu?ii telefonice pe care le pute?i avea, dac? este cazul;
    • Detalii despre tipul de post pe care ?l c?uta?i, salariul curent ?i / sau dorit ?i ale informa?ii legate de pachetele de compensa?ii ?i beneficii, dorin?a de a v? reloca sau alte preferin?e de munc? ?i tipul de organiza?ie preferat;
    • Informa?ii din referin?e ?i / sau informa?ii primite ?n urma verific?rilor de fond (dac? este cazul), inclusiv informa?ii furnizate de ter?i; ?i / sau scrisori de recomandare;
    • Informa?ii referitoare la istoricul rela?iilor de munc? anterioare.
    Date personale sensibile ?i / sau demografice
    • Informa?ii sensibile ?i / sau demografice ob?inute ?n timpul procesului de solicitare sau de recrutare, cum ar fi: cet??enie ?i / sau informa?ii despre cet??enie, informa?ii medicale sau de s?n?tate ale candidatului, date de origine rasial?, etnic? sau religioas?
    Legalitatea prelucr?rii
    • Prelucr?m datele dvs. pentru pentru a face demersuri la cererea dvs. ?nainte de ?ncheierea unui contract (Art. 6/1 / b GDPR)
    Cu cine putem ?mp?rt??i datele dvs.
    • Furnizorii no?tri de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asisten?? tehnic? ?i furnizori de sisteme de gestionare a rela?iilor cu clien?ii
    • Companiile Grupului NESS, din care facem parte ?i noi
    • Autorit??ile de reglementare ?i alte autorit??i ale statului, dac? sunt solicitate prin cerin?e legale sau statutare, sau pentru a ne ap?ra drepturile ?n instan??

    Vom dezv?lui datele tale cu caracter personal numai ?n m?sura ?n care acest lucru este strict necesar ?n scopul ?ncheierii ?i derul?rii contractului

    Cat timp vom stoca datele
    • Nu vom p?stra datele candida?ilor care sunt mai vechi de 1 an
    Unde sunt stocate datele
    • Datele sunt stocate pe servere localizate ?n Uniunea European?
    5.  ?mbun?t??irea serviciilor / produselor

    Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a ne ?mbun?t??i serviciile sau modul ?n care desf??ur?m rela?iile comerciale cu partenerii no?tri de business.

    ?n acest sens, prelucr?m ?n special informa?ii din cereri / reclama?ii care ne permit s? ?mbun?t??im calitatea serviciilor / produselor noastre. ?n acest scop, datele dvs. personale sunt prelucrate doar tangen?ial.

    Date cu caracter personalNume, prenume, num?r de telefon, adres? de e-mail
    Legalitatea prelucr?rii
    • Prelucr?m datele dvs. ?n interesul nostru legitim, respectiv ?n scopul ?mbun?t??irii serviciilor sau a modului de desf??urare a rela?iilor comerciale (art. 6/1 / f GDPR)
    Cu cine putem ?mp?rt??i datele dvs.
    • Furnizorii no?tri de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asisten?? tehnic? ?i furnizori de sisteme de gestionare a rela?iilor cu clien?ii
    • Companiile Grupului NESS, din care facem parte ?i noi
    • Autorit??ile de reglementare ?i alte autorit??i ale statului, dac? sunt solicitate prin cerin?e legale sau statutare, sau pentru a ne ap?ra drepturile ?n instan??

    Vom dezv?lui datele dvs. cu caracter personal numai ?n m?sura ?n care acestea sunt strict necesare pentru a asigura ?mbun?t??irea serviciilor / produsului

    Cat timp vom stoca dateleNu vom p?stra datele candida?ilor care sunt mai vechi de 1 an
    Unde sunt stocate dateleDatele sunt stocate pe servere localizate ?n Uniunea European?
    6.  ?ncheierea contractelor ?i executarea solicit?rilor clien?ilor

    Prelucr?m ?n special informa?iile din documente ?i informa?iile necesare pentru ?ncheierea ?i ?ndeplinirea contractelor

    Date cu caracter personalNume, prenume, num?r de telefon, adres? de e-mail, semn?tura, rolul ?n companie
    Legalitatea prelucr?rii
    • Prelucr?m datele dumneavoastr? pentru executarea unui contract (Art. 6/1 / b) GDPR)
    Cu cine putem ?mp?rt??i datele dvs.
    • Furnizorii no?tri de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asisten?? tehnic? ?i furnizori de sisteme de gestionare a rela?iilor cu clien?ii
    • Companiile Grupului NESS, din care facem parte ?i noi
    • Autorit??ile de reglementare ?i alte autorit??i ale statului, dac? sunt solicitate prin cerin?e legale sau statutare, sau pentru a ne ap?ra drepturile ?n instan??

    Vom dezv?lui datele tale cu caracter personal numai ?n m?sura ?n care acest lucru este strict necesar ?n scopul asigur?rii derul?rii contractului

    Cat timp vom stoca dateleNu vom p?stra date personale cu o vechime de peste 3 ani, calculate din momentul ?ncetariii contractului, cu excep?ia documentelor care fac obiectul condi?iilor de p?strare impuse de legisla?ia na?ional? (spre exemplu datele contabile)
    Unde sunt stocate dateleDatele sunt stocate pe servere localizate ?n Uniunea European?
    7.  Facilitarea unei navigari u?oar? ?i pl?cut? pe site-ul nostru

    Cand accesa?i site-ul nostru, colect?m date despre persoana dvs. prin identificatori online (cookie-uri ?i IP). Website-ul colecteaz? automat anumite informa?ii ?i le stocheaz? ?n fi?iere de jurnal. Folosim aceste informa?ii pentru a putea proiecta site-ul nostru astfel ?ncat s? ne adapt?m mai bine la nevoile vizitatorilor. De asemenea, este posibil s? folosim adresa dvs. IP pentru a ajuta la diagnosticarea problemelor serverelor noastre ?i pentru a gestiona site-ul, pentru a analiza tendin?ele, pentru a urm?ri mi?c?rile vizitatorilor ?i pentru a colecta informa?ii demografice generale, pentru a ajuta la identificarea preferin?elor vizitatorilor. Pute?i g?si mai multe informa?ii despre cookie-uri, precum ?i despre cum pute?i ?terge cookie-urile ?i dezactiva urm?rirea accesand Politic? cookies disponibil? pe site-ul nostru

    Date cu caracter personalInternet Protocol (IP), loca?ia general? a computerului, dispozitivul (nivel de ?ar?), istoricul de vizualizare a site-ului web, timestamp-ul, cerere / ac?iune
    Legalitatea prelucr?rii
    • Folosim cookie-uri care fac ca navigarea dvs. pe site-ul nostru s? fie una u?oar? ?i pl?cut?, ?n interesul nostru legitim (Art. 6/1/f GDPR)
    • Cookie-urile neesen?iale nu sunt utilizate f?r? consim??mantul dvs. (Art. 6/1 / a GDPR)
    Cu cine putem ?mp?rt??i datele dvs.
    • Furnizorii no?tri de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asisten?? tehnic? ?i furnizori de sisteme de gestionare a rela?iilor cu clien?ii
    • Companiile Grupului NESS, din care facem parte ?i noi
    • Autorit??ile de reglementare ?i alte autorit??i ale statului, dac? sunt solicitate prin cerin?e legale sau statutare, sau pentru a ne ap?ra drepturile ?n instan??
    • Platforme de socializare, motoare de c?utare
    Cat timp vom stoca dateleVezi tabelul de mai jos
    Unde sunt stocate dateleDatele sunt stocate pe serverele situate ?n Uniunea European? (ex. servere Google - Irlanda pentru cookie-uri ter?e)

    CookieDescriptionDurationType
    _gaAcest cookie este instalat de Google Analytics. ?nregistreaz? un ID unic care este utilizat pentru a genera date statistice despre modul ?n care vizitatorul folose?te site-ul.2 aniDe analiza
    _gatFolosit de Google Analytics pentru a accelera rata solicit?rii1 ziDe analiza
    _gidAcest cookie este instalat de Google Analytics. Cookie-ul este utilizat pentru a stoca informa?ii despre modul ?n care vizitatorii utilizeaz? un site web ?i ajut? la crearea unui raport de analiz? a func?ion?rii site-ului.1 ziDe analiza
    collectAcest cookie este instalat de Google Analytics. Este utilizat pentru a trimite date c?tre Google Analytics despre dispozitivul ?i comportamentul vizitatorului. Urm?re?te vizitatorul pe dispozitive ?i canale de marketing.Per sesiuneDe analiza
    _fbpFolosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea ?n timp real de la agen?ii de publicitate ter?i.3 luniMarketing
    frFolosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea ?n timp real de la agen?ii de publicitate ter?i.3 luniMarketing
    GPSFolosit de Youtube pentru a ?nregistra un ID unic pe dispozitivele mobile pentru a permite urm?rirea pe baza loca?iei geografice GPS.1 ziMarketing
    IDEFolosit de Google DoubleClick pentru a ?nregistra ?i raporta ac?iunile utilizatorului site-ului web dup? ce a vizualizat sau a f?cut clic pe unul dintre anun?urile agentului de publicitate, cu scopul de a m?sura eficacitatea unui anun? ?i de a-l prezenta utilizatorilor.1 anMarketing
    pagead/1p-conversion/#Neclasificat, utilizat de Google tag managerSesiuneMarketing
    pagead/1p-user-list/#Neclasificat, utilizat de Google tag managerSesiuneMarketing
    r/collectAcest cookie este utilizat pentru a trimite date c?tre Google Analytics despre dispozitivul ?i comportamentul vizitatorului. Acesta urm?re?te vizitatorul pe dispozitive ?i canale de marketing.SesiuneMarketing
    test_cookieFolosit de youtube pentru a verifica dac? browserul utilizatorului e accept? cookie-uri.1 ziMarketing
    trFolosit de Facebook pentru a livra o serie de produse publicitare, cum ar fi licitarea ?n timp real a agen?iilor de publicitate ter?eSesiuneMarketing
    VISITOR_INFO1_LIVE?ncearc? s? estimeze l??imea de band? a utilizatorilor pe paginile din cadrul Youtube videoclipuri integrate.179 zileMarketing
    YSC?nregistreaz? ID-ul unic pentru a p?stra statistici despre videoclipurile de pe Youtube pe care le-a v?zut utilizatorul (Youtube)SesiuneMarketing
    yt-remote-cast-installedStocheaz? preferin?ele utilizatorului privind playerul video folosind video YouTube ?ncorporat (Youtube)SesiuneMarketing
    yt-remote-device-idStocheaz? preferin?ele utilizatorului privind playerul video folosind video YouTube ?ncorporat (Youtube)PermanentMarketing
    yt-remote-fast-check-periodStocheaz? preferin?ele utilizatorului privind playerul video folosind video YouTube ?ncorporat (Youtube)PermanentMarketing
    yt-remote-session-appStocheaz? preferin?ele utilizatorului privind playerul video folosind video YouTube ?ncorporat (Youtube)SessionMarketing
    yt-remote-session-nameStocheaz? preferin?ele utilizatorului privind playerul video folosind video YouTube ?ncorporat (Youtube)SessionMarketing
    8.  Cand ne contacta?i prin intermediul re?elelor de socializare sau cand ?mp?rt??i?i informa?ii de pe site

    De fiecare dat? cand un utilizator al site-ului nostru partajeaz? informa?ii de pe site prin intermediul butoanelor integrate (link-uri) din re?elele sociale, NESS este responsabil? ?mpreun? cu re?eaua de socializare pentru prelucrarea respectiv?. Este responsabilitatea NESS ?i a re?elei sociale (?n calitate de operatori asocia?i) s? prelucreze datele personale de identificare ?mp?rt??ite ?ntre noi ?i re?eaua social? (de exemplu, cookie ID).

    Date cu caracter personalNume, imagine, orice informa?ii accesibile public ?n profilele dvs. din re?elele de socializare, sau comunicare ?n mod voluntar de dvs.
    Legalitatea prelucr?riiPrelucr?m datele dvs. pentru pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate ?nainte de ?ncheierea unui contract (Art. 6/1 / b GDPR), sau ?n interesul legitim (art. 6/1 / f din GDPR) de a r?spunde la orice ?ntrebare sau reclama?ie pentru ne-o transmite?i
    Cu cine putem ?mp?rt??i datele dvs.
    • Furnizorii no?tri de servicii, cum ar fi hostingul sistemelor IT, servicii de asisten?? tehnic? ?i furnizori de sisteme de gestionare a rela?iilor cu clien?ii
    • Companiile Grupului NESS, din care facem parte ?i noi
    • Autorit??ile de reglementare ?i alte autorit??i ale statului, dac? sunt solicitate prin cerin?e legale sau statutare, sau pentru a ne ap?ra drepturile ?n instan??
    • Platforme de socializare, motoare de c?utare
    Vom dezv?lui datele dvs. personale numai ?n m?sura ?n care acestea sunt strict necesare pentru a asigura eficien?a comunic?rii.
    Cat timp vom stoca datele?n general, datele sunt stocate timp de un an de la data ultimei vizite.
    Unde sunt stocate dateleDatele sunt stocate pe serverele situate ?n Uniunea European? (ex. servere Google - Irlanda pentru cookie-uri ter?e)
    Sunt datele colectate ?i prelucrate de c?tre NESS ?n siguran???

    Am implementat m?suri de securitate fizic?, electronic? ?i managerial? pentru protejarea ?i asigurarea informa?iilor pe care le colect?m ?i prelucr?m.

    Aminti?i-v? ?ns? c?, din p?cate, nici o transmisie de date nu este 100% sigur?.

    You are responsible for your username and password: keep them safe!

    Sunte?i responsabil pentru numele de utilizator ?i parola dvs. P?stra?i-le ?n siguran??!

    ?n cazul ?n care suspecta?i ?nc?lcarea confiden?ialit??ii datelor dvs., v? rug?m s? ne contacta?i imediat la adresa: privacy@ness.ro 

    Dup? finalizarea perioadei de p?strare a datelor, datele dvs. vor fi ?terse sau anonimizate, dac?  informa?iile ne-ar putea ajuta la ?mbun?t??irea calit??ii produselor sau serviciilor noastre.

    sau alt email dedicat aspectelor ce privesc protectia datelor

    Transferurile interna?ionale de date personale

    Informa?iile dvs. personale pot fi transferate c?tre destinatarii stabili?i ?n afara Spa?iului Economic European, inclusiv companii ale grupului Ness din Israel, India, Singapore, Statele Unite ?i Canada. Ne vom asigura c? toate transferurile au loc ?n conformitate cu legile de protec?ie a datelor aplicabile, inclusiv ?ncheierea contractelor privind transferul datelor, dac? este necesar.

    ?n cazul ?n care ?ara ?n care vom transfera datele dvs. nu a fost recunoscut? ca oferind o protec?ie adecvat? de c?tre Comisia European?, vom autoriza transferul interna?ional de date numai operatorilor care ofer? garan?ii adecvate ?i faciliteaz? drepturi opozabile ?i c?i de atac eficiente pentru persoanele vizate.

    Dac? dori?i mai multe informa?ii despre modul ?n care pot fi transferate informa?iile dvs. personale, v? rug?m s? ne contacta?i folosind ?Formularul GDPR” de pe site-ul nostru web.

    Drepturile de care v? bucura?i

    Ca persoana vizat? ave?i drepturi legale specifice cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care le colect?m ?i prelucr?m. NESS v? respect? drepturile ?i v? asigur? c? ?ine cont ?n mod corespunz?tor de interesele dvs.

    • Retragerea consim??mantului: pentru prelucrarea care se bazeaz? pe consim??mantul dvs., v? pute?i retrage consim??mantul ?n orice moment
    • Rectificarea datelor: ?n cazul ?n care observa?i c? de?inem date cu caracter personal eronate, ne pute?i solicita ?n orice moment rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a p?stra datele cu caracter personal - care sunt utilizate continuu ?i care sunt ?n posesia sau controlul nostru - exacte, complete, actuale ?i relevante, pe baza celor mai recente informa?ii disponibile pentru noi.
    • Restric?ia prelucr?rii: ?n cazul ?n care va afla?i intr-una din situatile de mai jos, pute?i sa ne solicitati sa restrictionam prelucrarea datelor dvs.:
    • contestati corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada ?n care noi trebuie sa verificam exactitatea,
    • prelucrarea este ilegal? ?i soliciti restrictionarea prelucr?rii mai degrab? decat ?tergerea datelor cu caracter personal,
    • nu mai avem nevoie de datele dvs. cu caracter personal, dar le solicita?i pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept, sau
    • va opuneti prelucr?rii ?n perioada ?n care verific?m dac? motivele noastre legitime au intaietate fata de drepturile dvs.
    • Accesul la datele dvs: Ne pute?i cere informa?ii cu privire la datele cu caracter personal pe care le de?inem despre dvs., inclusiv informa?ii cu privire la ce categorii de date, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dac? nu sunt colectate direct de la dvs. ?i cui i-au fost dezvaluite, dac? este cazul. Pute?i ob?ine un exemplar de la noi, gratuit, continand datele cu caracter personal pe care le de?inem despre tine. Ne rezervam dreptul de a percepe o tax? rezonabil? pentru solicit?ri abuzive.
    • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal c?tre un alt operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condi?ia ca prelucrarea sa fie necesara pentru executarea unui contract. Mai degrab? decat sa primi?i un exemplar cu datele tale cu caracter personal, pute?i solicita sa va transfer?m datele direct c?tre alt operator, specificat de dvs.
    • Dreptul la ?tergere: Pute?i ob?ine de la noi ?tergerea datelor cu caracter personal, ?n cazul ?n care:
    • datele dvs. nu ne mai sunt necesare ?n raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate;
    • v? opune?i prelucr?rii ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea Dreptul de opozitie mai jos);
    • datele cu caracter personal au fost prelucrate ?n mod ilegal;
    • v? retrageti consimtamantul pe baza c?ruia are loc prelucrarea

                    Cu exceptia cazului in care prelucrarea este necesara:

      • ?n vederea ?ndeplinirii unei obliga?ii legale care necesita prelucrarea de c?tre noi;
      • ?n special pentru respectarea cerin?elor legale privind termenele de p?strare ale datelor;
      • pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept ?n instan??.
      • Dreptul de opozi?ie: Pute?i obiecta oricand la prelucrarea datelor cu caracter personal datorit? situa?iei speciale ?n care va aflati. ?n acest caz, nu vom mai prelucra datele cu caracter personal, dac? nu putem demonstra motive ?ntemeiate, legitime ?i un interes major pentru prelucrarea sau pentru constatarea, exercitarea sau ap?rarea unui drept. Cand va opuneti prelucr?rii, va rugam sa men?iona?i dac? dori?i ?tergerea datelor cu caracter personal sau restric?ia prelucr?rii acestor date.
      • Dreptul de a depune o plangere: ?n cazul unei pretinse ?nc?lc?ri a legisla?iei ?n vigoare privind confidentialitatea, pute?i depune o plangere la autoritatea de supraveghere pentru protec?ia datelor:
      • Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal completand formularul online disponibil la adresa https://www.dataprotection.ro/ index.jsp?page=Plangeri_pagina_principala
    De retinut!

    Perioada de timp: Vom ?ncerca sa solutionam cererea dvs. ?n termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungit? din motive privind dreptul legal specific sau complexitatea solicit?rii.

    Restrictionarea accesului: ?n anumite situa?ii, este posibil sa nu putem sa va acordam acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza unor restric?ii prev?zute de lege. Dac? va refuz?m solicitarea de acces, va vom comunica motivul refuzului.

    Imposibilitatea identificarii: ?n unele cazuri, este posibil sa nu putem s? identific?m datele cu caracter personal, din cauza lipsei elementelor de identificare furnizate ?n cererea pe care ne-o transmiteti. ?n astfel de cazuri, dac? nu furniza?i informa?ii suplimentare care sa permita identificarea dvs., nu vom fi ?n masura sa d?m curs solicit?rii de a exercita drepturile legale a?a cum sunt descrise ?n aceasta sectiune.

    Exercitarea drepturilor dvs. legale: Pentru a exercita drepturile legale, va rug?m sa contacta?i Responsabilul nostru cu Protec?ia Datelor ?n scris sau sub forma de text, pe adresa de email la privacy@ness.ro 

    Mul?umim ca a?i parcurs notificarea noastra de confidentialitate, ne-ar pl?cea s? ne l?sa?i feedback-ul cu privire la modul ?n care putem ?mbun?t??i aceasta politic?.

    Contacteaz?-ne s? afli mai multe

    Ne place s? lucr?m colaborativ cu clien?ii no?tri, asa c? te rug?m s? ne trimiti ?ntreb?rile tale dac? vrei s? afli mai multe despre serviciile noastre.
    Browser warning
    We noticed that you are using Internet Explorer. Not all of our website’s functions will work on Internet Explorer. For a better experience, we recommend that you visit us on a different browser. Click here for a list of the latest versions.